Bedrijfsvoering

Ultimplan: begrotingsmodule

Qualiant-webheader-4

Uw scholen moeten zich steeds aanpassen aan de eisen en ontwikkelingen van de omgeving. Als schoolbestuurder is het daarom van belang dat u steeds verder vooruit kunt kijken en plannen. In samenwerking met Cogix is er Ultimplan ontwikkeld, een begrotingsmodule om uw bedrijfsvoering tijdig te optimaliseren om in te kunnen spelen op de verwachtingen van morgen.

Vooruit sturen

De module geeft actueel inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van financiën, personeel en leerlingen. Het maakt op basis van de werkelijkheid van vandaag, gecombineerd met (uw) inzichten van morgen, toekomstige scenario’s inzichtelijk. Ultimplan helpt bestuurders en directeuren om, zonder tussenkomst van complexe spreadsheets, op een eenvoudige en tijdbesparende manier hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Effecten van strategische keuzes worden vandaag al inzichtelijk!

Op basis van de informatie van vandaag

Hoe werkt dat dan? In het personeelsbestand is bekend wat de natuurlijke uitstroom is voor de komende jaren. Dit combineren wij met een prognose van de leerlingaantallen in dezelfde periode. Ultimplan geeft op basis van deze gegevens direct inzicht in de bekostiging, exploitatie en bezetting, maar ook in de budgetruimte voor bijvoorbeeld afschrijvingen, investeringen en huisvestigingscapaciteit. Nu kunt u tijdig inspelen op de verwachtingen van morgen!