Informatie

UltimviewPlus: managementcockpit

Qualiant-webheader-2

Via verschillende dashboards wordt alle relevante managementinformatie overzichtelijk weergegeven in begrijpelijke tabellen en grafieken. UltimviewPlus geeft inzicht in de dagelijkse stand van zaken, zoals uitputting en inzet van formatie. Maar geeft ook de mogelijkheid om rapporten, in eigen format, periodiek uit te draaien. Alles op basis van de informatie van vandaag!

Inzicht in onderwijsopbrengsten, financiën en personeel

UltimviewPlus is zo gemaakt dat gebruikers op eenvoudige wijze alle deelgebieden (scholen, leerlingen, financiën, personeel) nauwlettend in de gaten kunt houden. Gegevens worden direct getoetst aan de geldende inspectienormen waardoor in één oogopslag duidelijk wordt hoe de organisatie er vandaag voor staat. Aandacht kan nu uitgaan naar wat het onderwijs morgen nodig heeft!

Grip op uw bedrijfsvoering

Of u nu de resultaten wilt zien van het afgelopen kalenderjaar of van het huidige schooljaar. UltimviewPlus past zich aan op uw informatiebehoefte. Het geeft zicht op het totaalplaatje maar biedt ook de mogelijkheid om door te klikken tot op leerling-, medewerker- en factuurniveau. Afwijkingen worden inzichtelijk en gegevens worden analyseerbaar. Administratie is nu helemaal transparant!

Klik hier voor het bekijken van UltimviewPlus of klik op de onderstaande knop voor meer informatie over hoe u uw bedrijfsvoering verder kunt optimaliseren met onze begrotingsmodule.