Zicht op onderwijsadministratie

Qualiant-webheader-3

Ons uitgangspunt is om onderwijsadministratie te veranderen van een noodzakelijk kwaad naar een onmisbaar instrument voor het sturen van de onderwijsinstelling. Dat begint met het zorgvuldig en correct uitvoeren van de financiële, personeels- en salarisadministratie. Altijd met oog om betrouwbare informatie te genereren waarmee uw onderwijsinstelling ‘in control’ raakt en/of blijft. 

Administratie in dienst van informatie

Qualiant werkt vanuit de filosofie dat bestuurders goede informatie nodig hebben voor het ondersteunen van beleidskeuzes en voor het tijdig bijsturen van de onderwijsorganisatie. Vanuit onze visie is daarvoor een onmisbare rol voor administratie weggelegd om het bestuur te voorzien van volledige, betrouwbare en actuele managementinformatie. Onze aanpak zorgt ervoor dat administratie geheel in dienst staat van informatie!

We noemen dit zelf ‘andersom denken’Qualiant-omdenken

Bij traditionele administratiekantoren is de registratie en inrichting van de systemen leidend voor de controle processen maar ook voor de rapportages en informatievoorziening. Wij draaien de zaken om. De informatiebehoefte van het bestuur wordt leidend voor alle andere processen. Zo halen we het volle vermogen uit uw administratie!

 

Geen discussie meer over de cijfers

Voor het verkrijgen van goede managementinformatie moet onderwijsadministratie zo compleet, foutloos en tijdig mogelijk worden uitgevoerd. We kiezen er daarom voor om, waar mogelijk, alle administratieve processen en systemen te digitaliseren. Met als doel om handmatige en tijdrovende processen te automatiseren. Administratieve lasten worden dan verminderd en informatie wordt betrouwbaar!

De basis op orde hebben

Dat begint met mutaties direct, op een school of op het bestuurskantoor, aan de (digitale) bron in te voeren. Qualiant zorgt dan voor een snelle en zorgvuldige afhandeling. Denk aan het verwerken van facturen, personeelsmutaties, declaraties, banken en kassen, maar ook het correct afhandelen van vragen. Met als uitgangspunt het genereren van informatie dat bestuurders helpt om in control te zijn en te blijven!

Niet meer hoeven wachten op informatie

Om altijd actueel inzicht te geven in administratieve gegevens, is er een cloud-platform ontwikkeld met slimme dataverbindingen naar alle administratieve systemen. Dit betekent dat, in combinatie met onze managementcockpit, in real time alle relevante informatie gepresenteerd kan worden uit de financiële- en personele administratie.