HR2day

Een belangrijk onderdeel binnen het Qualiant platform is de oplossing voor de Personeels- en Salarisadministratie. Qualiant stelt hoge eisen aan haar platform en dus ook aan haar strategische partners. Eisen op het gebied van techniek en efficiency en bewezen kennis en ervaring binnen het Onderwijs.

Effectieve bedrijfsvoering is belangrijk. Een effectieve bedrijfsvoering bereiken we o.a. door de mutaties aan de bron te laten vastleggen. Voor een Personeels- en Salarissysteem betekent dit dus dat er uitgebreide Employee en Manager Self Service functionaliteiten aanwezig moeten zijn. Het systeem dient altijd beschikbaar te zijn en gemakkelijk in gebruik.

HR2day van eMerus heeft de afgelopen jaren bewezen aan al deze criteria te kunnen voldoen en dat in een 100% Cloud omgeving. HR2day ziet ook de toegevoegde waarde van integrale informatievoorziening. Zij ondersteunen ons Ultimview dashboard daarbij volledig. Scholen en besturen worden hiermee kwalitatief en real time geïnformeerd.

Qualiant en HR2day, strategisch sturen op onderwijskwaliteit met een effectieve bedrijfsvoering.

www.hr2day.com/oplossingen/sectoren/onderwijs/

 

Ja, ik wil meer informatie