privacy statement

Wij vinden uw privacy belangrijk!

Dit is het privacystatement van Qualiant welke in eigendom is van Topicus.Education B.V., gevestigd aan de Singel 9, 7411 HV te Deventer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66290864.

Topicus.Education houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Hieronder leest u meer over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat uw rechten zijn.


Privacy beleid

Topicus.Education B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens en het vertrouwen van onze gebruikers. Hierom zullen wij enkel informatie verwerken dat nodig is om onze producten en diensten te leveren, informatie te geven, klantenservice te bieden, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren of om in contact te treden wanneer u dit aanvraagt. 

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Bij gebruikmaking en het bezoek van de website www.qualiant.nl verwerkt Topicus.Education B.V. de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoeken, verwerken wij:

 • Indien u onze website bezoekt: uw voorkeursinstelling door middel van het plaatsen van functionele cookies. Dit doen wij zodat de website optimaal werkt voor u. Meer hierover leest u in onze cookieverklaring;

 • Indien u zichzelf opgeeft voor onze nieuwsbrieven en/of marketing uitingen: uw naam, e-mailadres, functie en eventuele voorkeuren. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u zichzelf altijd uitschrijven via een link in de betreffende mailing of via een mail aan info@qualiant.nl;

 • Wanneer u via het contactformulier op onze website contact met ons zoekt: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, school/organisatie en eventuele andere (persoons)gegevens die u met ons deelt, waaronder uiteraard uw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van uw opmerking te kunnen nemen, met u in contact te treden en u van het verloop van de behandeling van de opmerking op de hoogte te houden;

 • Indien u een koppeling met ons wilt maken: naam leverancier, uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, telefoonnummer contactpersoon techniek, naam systeem, type systeem, gewenste koppeling, doel van de koppeling, benodigde Qualiant data en overige opmerkingen. Dit doen wij om met u in contact te kunnen treden en om te beoordelen of we de koppeling kunnen en mogen leveren.

  Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan uw verzoeken voldoen.

  In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:

  • Bij een bezoek aan onze website de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van uw bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door u gebruikte keywords, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u gebruikte browser, specificaties over het door u gebruikte toestel of apparaat, uw IP-adres en, indien door u opgegeven, uw naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons het gebruikersgemak van de website te bevorderen door de website door te meten. U bent niet verplicht de hier bedoelde gegevens te verstrekken en u kunt hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen.

  • Naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Topicus.Education B.V. daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.

  • Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven via de instellingen in de cookiebanner, worden bij een bezoek aan onze website door middel van cookies gegevens verwerkt door de in onze cookieverklaring genoemde derde partijen. Voor deze verwerkingen gelden de privacyverklaringen van die betreffende partijen.

  Meer over de gegevensverwerking door middel van cookies kunt u lezen in onze cookieverklaring.

 


Cookies

Wij gebruiken de in onze cookieverklaring genoemde cookies voor de daarbij vermelde doeleinden.

Cookies voor de integratie van social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“like” “tweet”, “share”) op de sociale netwerken van LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Google, LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst, zodat deze partijen u kunnen herkennen op hun eigen pagina’s. Daarbij verzamelen zij gegevens over de pagina die u deelt. Wij hebben daar geen invloed op.

U leest de betreffende privacyverklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze partijen met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 • Twitter: https://twitter.com/privacy/
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Derden

Uw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van het hierboven genoemde doel, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Topicus.Education B.V. ingeschakelde data-analysebedrijven.

De door Topicus.Education ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Topicus.Education verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. Uw gegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.


Bewaartermijn

Topicus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, worden deze verwijderd. Dat zal in ieder geval na 24 maanden zijn, nadat uw bezoek is afgehandeld, tenzij u zichzelf heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen uw gegevens voor dat doel langer worden bewaard.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Voor de bewaartermijnen van de door ons gebruikte cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.


Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens voldoen aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Topicus.Education B.V. te waarborgen.


Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Ook heeft u, in bepaalde gevallen, het recht om Topicus.Education B.V. te verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op uw specifieke situatie voorziet.

U kunt eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Topicus.Education, via onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Topicus.Education B.V.
Singel 9
7411 HV Deventer
Telefoon: +31 570 662 662
E-mail: info@topicus.nl

Vragen, klachten en wijziging van dit statement

Indien u nog vragen heeft over dit Privacystatement, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

U heeft het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Topicus.Education B.V.. Deze klacht kunt u indienen bij Topicus.Education B.V. zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit Privacystatement kan door ons gewijzigd worden. Op onze website is altijd de meest recente versie te vinden. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 27-8-2019.