Privacy statement & Cookie verklaring

Wij vinden jouw privacy belangrijk!

Dit is het privacy statement én de cookieverklaring van Qualiant. Qualiant is onderdeel van Topicus.Education B.V., gevestigd aan de Singel 9, 7411 HV te Deventer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66290864.

Topicus.Education houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

In dit document lees je meer over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen, waarom wij dit doen en wat je rechten zijn.

Privacy beleid
Wij hechten veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens en het vertrouwen van gebruikers. Daarom verwerken wij alleen informatie die nodig is om onze producten en diensten te leveren, informatie te geven, klantenservice te bieden, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren of om in contact te treden als je dit aanvraagt.

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden
Bij gebruikmaking en het bezoek van de website www.qualiant.nl verwerkt Topicus.Education B.V. de volgende persoonsgegevens:

 • Als je onze website bezoekt: je voorkeursinstelling door middel van het plaatsen van functionele cookies. Dit doen wij zodat de website optimaal werkt. Meer hierover lees je in onze cookieverklaring;
 • Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief: je naam, e-mailadres, functie en eventuele voorkeuren. Als je dit niet langer op prijs stelt, kan je jezelf op elk moment uitschrijven via een link in de betreffende mailing of via een mail aan info@qualiant.nl;
 • Als je via het contactformulier op onze website contact met ons zoekt: naam, (e-mail) adres, telefoonnummer, school/organisatie en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder uiteraard je opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van je opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van de opmerking op de hoogte te houden;
 • Als je een koppeling met ons wil maken: naam leverancier, je naam, telefoonnummer, e-mailadres, telefoonnummer contactpersoon techniek, naam systeem, type systeem, gewenste koppeling, doel van de koppeling, benodigde Qualiant data en overige opmerkingen. Dit doen wij om met je in contact te kunnen treden en om te beoordelen of we de koppeling kunnen en mogen leveren.

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan je verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:

  • Bij een bezoek aan onze website de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van bezoek, de verwijzende URL, de eventueel gebruikte zoekwoorden, het gebruikte besturingssysteem, de gebruikte browser, specificaties over het gebruikte toestel of apparaat, het IP-adres en als je dit opgeeft je naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons het gebruikersgemak van de website te bevorderen door de website door te meten. Je bent niet verplicht de hier bedoelde gegevens te verstrekken kan hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen.
  • Naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, als Topicus.Education B.V. daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.
  • Als je hiervoor toestemming hebt gegeven via de instellingen in de cookiebanner, worden bij een bezoek aan onze website door middel van cookies gegevens verwerkt door de in onze cookieverklaring genoemde derde partijen. Voor deze verwerkingen gelden de privacy verklaringen van die betreffende partijen.

Meer over de gegevensverwerking door middel van cookies lees je in onze cookieverklaring.

 

Cookieverklaring
Als je onze website bezoekt, plaatsen wij cookies op je computer, tablet of telefoon. In die cookies slaan we informatie op over jou of je bezoek aan onze website. Die informatie kunnen we bij een volgend bezoek terughalen. In sommige gevallen kunnen ook andere partijen die informatie opvragen.

Cookies voor de integratie van social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“like” “tweet”, “share”) op de sociale netwerken van LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Google, LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst, zodat deze partijen je kunnen herkennen op hun eigen pagina’s. Daarbij verzamelen zij gegevens over de pagina die je deelt. Wij hebben daar geen invloed op.

Je leest de betreffende privacy verklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze partijen met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 • Twitter: https://twitter.com/privacy/
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Derden
Jouw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van het hierboven genoemde doel, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de eventueel door Topicus.Education B.V. ingeschakelde data-analysebedrijven.

De door Topicus.Education ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Topicus.Education verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. Jouw gegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.

Bewaartermijn
Topicus bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Na verloop van tijd worden persoonsgegevens verwijderd. Dat zal in ieder geval na 24 maanden zijn, nadat jouw bezoek is afgehandeld, tenzij je jezelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen jouw gegevens voor dat doel langer worden bewaard.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

De bewaartermijn verschilt per cookie. Sommige worden automatisch verwijderd aan het einde van een sessie, dus als je je browser afsluit.

Andere cookies worden langere tijd bewaard, variërend van één dag tot een onbepaalde termijn (in het overzicht noemen we die persistent). De bewaartermijn geldt steeds vanaf je laatste bezoek. Deze permanente cookies kun je zelf verwijderen via de instellingen van je browser.

Beveiliging
De beveiliging van jouw persoonsgegevens voldoen aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Topicus.Education B.V. te waarborgen.

Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van jouw persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage en correctie van jouw persoonsgegevens. Ook heb je, in bepaalde gevallen, het recht om Topicus.Education B.V. te verzoeken je persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kan je bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op jouw specifieke situatie voorziet. Je kan eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Topicus.Education, via de onderstaande contactgegevens. Wij zullen jouw bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Topicus.Education B.V. (BL Qualiant)
Singel 9
7411 HV Deventer
Telefoon: +31 570 767 370
E-mail: info@qualiant.nl

Vragen, klachten en wijziging van dit statement
Als je nog vragen hebt over dit Privacy Statement of over onze Cookieverklaring, dan kan je contact met ons opnemen. Je kan ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Topicus.Education B.V.. Deze klacht dien je in bij Topicus.Education B.V. of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit Privacy Statement en de cookieverklaring kan door ons gewijzigd worden. Op onze website is altijd de meest recente versie te vinden.

Het Privacy Statement en de Cookieverklaring zijn voor het laatst gewijzigd op 2 september 2021.